Ulla og Poul blev æresmedllemer ved generalforsamlingen

Af: Jens Ole Pedersen
Publiceret: 31. januar 2019 kl. 14:38

Tillykke Ulla og Poul

 

Referat fra Generalforsamling i Visens Venner Kjellerup

Fredag den 25. januar 2019

Til stede: 56 medlemmer.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandsberetning

  3. Fremlæggelse af regnskab

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelse

  6. Valg af revisor og revisorsuppleant

  7. Valg af praktisk udvalg

  8. Kommende arrangementer

  9. Fastlæggelse af kontingent

  10. Eventuelt.

Formand Per Mark bød velkommen. Efter en fællessang blev Thorben Koed forslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i forhold til vedtægterne var lovlig og beslutningsdygtig. Herefter blev dagsordenen gennemført:

2. Formandsberetning

Forrige generalforsamling den 26. januar 2018 blev hurtigt overstået med genvalg til såvel bestyrelse som praktisk udvalg. Derefter var Tove Mark mester for en quiz, der gav forsamlingen hovedbrud.

Den 22. februar havde vi besøg af Jørgen Bing, der optrådte med en blandet buket af nye, gamle, kendte og ukendte viser. Også en afdeling, hvor nogle af vore egne fremførte hver et par viser.

Den 13. april var der igen viseaften, denne gang med temaet ”Viser om dyr”.

Den 19. juli var der atter optræden af Visens Venner Kjellerup på havnen i Hjarbæk.

Efterårets program indledtes den 21. september med besøg af tre sangere fra Visens Venner Aalborg, mens viseaftenen 11. oktober havde temaet

”lejlighedssange”.

Sammen med Midtjysk Kor markeredes Spil Dansk den 1. november, mens der var juleaflutning med en viseaften den 30. november.

Siden forrige generalforsamling har repræsentanter fra Visens Venner Kjellerup optrådt adskillige gange:
12. februar i Lemvig, hvor programmet dog måtte stoppes, da en tilhører blev dårlig og døde inden vi var gået i gang.

21. februar på Oasen i Bjerringbro og 15. marts i Viften sammesteds. 21. april ved et arrangement for Sct. Georgs gilderne i Dybkjær Sognegård i Silkeborg.
9. juni på Ludvigslyst, også i Silkeborg.

12. september for Sejs/Svejbæk Pensionistforening.
12. november i Lemvig med det oprindelige program fra februar.
10. januar i Hammershøj og Hørning.
15. september deltog Per og Jens Ole i Landsmødet i Vejle, mens Per og Tove var delegerede til Regionalmødet 17. marts.

Aktive medlemmer fra Visens Venner Kjellerup har også deltaget i visetræf i Sæby i april, visekursus på Ryslinge Højskole i august og MasterClass i Sæby i oktober.

Forsamlingen godkendte beretningen med applaus.

3. Fremlæggelse af regnskab.

Ulla omdelte og gennemgik det reviderede regnskab. Efter et par opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt. Dog med en bemærkning om, at de aktive medlemmers optræden rundt omkring bidrager til det positive resultat.

4. Indkomne forslag. Ingen.

5. Valg af bestyrelse.

Efter 27 år i bestyrelsen meddelte Ulla, at hun ikke ønskede genvvalg. Bestyrelsen foreslog Jørgen Sonne til nyt bestyrelsesmedlem. Han blev valgt med akklamation, ligesom der var genvalg til Per Mark, Jens Ole Pedersen, Bent Kragh og Karsten Jørgensen.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog Ulla Hansen som ny revisor, mens Alice Aabenhus blev valgt til revisorsuppleant.

7. Valg af praktisk udvalg

Signe ønskede at stoppe i udvalget. I stedet blev Anna Heller valgt, mens der var genvalg til Grete Jørgensen og Olga Christiansen.

8. Kommende arrangementer

Den 8. marts er der viseaften med temaet ”viser fra mellemkrigstiden”. Oprindelig planlagt sammen med en optræden i Sangens Hus i Herning den 9. marts, der dog siden har ændret tema, hvorfor vi måtte melde fra. Den 14. marts er der optræden i Thorsø og Viborg og den 23. marts er der regionalmøde i Holstebro.

Den 5. april kommer ”Teatret Optimis” i Mosaikken med en Emma Gad- revy. Der bliver billetsalg gennem biblioteket, medlemmer af Visens Venner får rabat.
I maj er der visetræf i Vendsyssel, mens den traditionelle sommerkoncert på Hjarbæk Havn bliver i uge 29.

Den 2. september er der viseaften med John Mogensen som tema, mens programmet for viseaften 25. oktober endnu ikke er fastlagt.
Spil Dansk UGEN markeres i år atter med Midtjysk Kor, dog en TIRSDAG, nemlig 29. oktober.

Juleafslutningen bliver den 29. november.

9. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret til 100 kr. pr medlem. Dette blev vedtaget.

10. Eventuelt

Formanden takkede Ulla og Poul Hansen for de mange års indsats i bestyrelsen og i baren og forsamlingen applauderede deres udnævnelse til æresmedlemmer.
Formanden takkede også Signe for indsatsen i praktisk udvalg og Thorben for hvervet som dirigent.
Herefter lukkedes generalforsamlingen.
Efter indtagelse af faste og flydende varer var Tove atter quiz-master.

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med:
Formand: Jens Ole Pedersen
Sekretær: Per Mark

Kasserer: Karsten Jørgensen Menige: Bent Kragh og Jørgen Sonne

Næste arrangement er:

Fredag den 8/3 kl 19:00: Viseaften i Alhuset ”Viser fra mellemkrigstiden”
Pris inkl. lidt mad: 60 kr. - 90 kr. for gæster Tilmelding til bestyrelsen senest tirsdag den 5/3.

Ref: Karsten

 

 

 

Oversigt over indlæg|Nøgleord: Ingen|Kommentarer (0)

Kommentarer

Endnu ingen kommentarer på dette indlæg. Du kan tilføje en kommentar i formularen nedenfor.
Indlægget er lukket for nye kommentarer
Aktivitetskalender

Kalenderen er p.t. tom.

Hele kalenderen

Seneste nyt  Seneste nyt: RSS feed

Kjellerup-kabaret juni 2019
04. jul. 2019

Emma Gad kabaret
04. jul. 2019

Hele arkivet