Viseaften med generalforsamling

24. februar 2017, klokken 19,00

Vi serverer lidt god mad og hygge og prisen er: NUL KRONER

Kære Viseven.

Vores kommende viseaften, er ikke bare en generalforsamling, men som vanligt også en aften hvor vi hygger os med hinanden. Vi glæder os til at se jer igen. Vi serverer lidt god mad og hygge og prisen er: NUL KRONER.

Generalforsamling fredag den 24. februar 2017 kl. 19.00 i Alhuset med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent   
2) Formandsberetning   
3) Fremlæggelse af regnskab    
4) Indkomne forslag   
 5) Valg af bestyrelse   
6) Valg af revisor og revisorsuppleant    
7) Valg af praktisk udvalg    
8) Kommende arrangementer    
9) Fastlæggelse af kontingent    
10) Eventuelt.

KONTINGENT!

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat skal være 100 kr. (ULLA ER KLAR VED KASSEN)

Der bliver ikke opkrævet nogen entré, og der bydes som sædvanligt på smørrebrød (ca. kl. 20.00).

Kun for medlemmer, som har betalt kontingent for 2016 eller betaler for 2017.

HUSK!  TILMELDING TIL BESTYRELSEN SENEST TIRSDAG DEN 21 FEBRUAR

 

Tilbage til Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Viseaften
20. sep. 2019

Viseaften i AL-Huset
25. okt. 2019

Hele kalenderen